Tekst markeren

Screen Shot 2014-10-17 at 11.54.51Functies; Substitute, Replace, TextStyleAdd en Set Position

Het kunnen markeren en terugvinden van tekst stondt altijd nog op mijn verlanglijstje. Het ook daadwerkelijk uitwerken werdt getriggert door mijn collega Albert die met de ‘Set Position’ functie op de proppen kwam. Alhoewel deze functie al vanaf versie 6 beschikbaar is, hadden wij hier blijkbaar nooit echt aandacht aan geschonken.

Voordat wij deze functie eens nader onder de loep gaan nemen, kijken wij even naar twee functies voor het vervangen van tekst, te weten; Substitute en Replace. Substitute kan ik één keer een tekst vervagen en is hoofdlettergevoelig. Replace is niet hoofdlettergevoelig en kan maar één stukje tekst per keer vervangen. In het voorbeeld zijn beide methodes uitgewerkt. Middels een calculatie met substitute en middels een script met replace.

Om het gevonden stukje tekst te markeren, gebruiken wij dat de functie TextStyleAdd met de stijl optie HighlightYellow. Het is overigens wel zaak om de calculatie te laten verversen als je wilt dat de tekst wordt gemarkeerd terwijl te typt. De standaard Refresh functie werkt helaas niet maar als je via een script trigger in een script het zoekveld tijdelijk even verlaat, dan werkt het gelukkig wel.

Aangezien de optie HighlightYellow in Filemaker GO helaas niet werkt, is er een optie ingebouwd die de stijl dan op Bold zet. Op het duidelijk te maken wordt te niet gemarkeerde tekst grijs gemaakt (middels conditionele formatering) en de gemarkeerde tekst (middels TextColor).

En tot slot gaan wij de Set Position functie gebruiken om door de gevonden tekt heen te lopen zodat wij een oplossing hebben die aansluit bij het bekende en veel lijkt op waar gebruikers al aan gewend zijn.

Uiteraard zijn er in FileMaker weer meerdere wegen naar Rome en is (bijna) alles voor verbetering vatbaar. Zo zou je het replace script ook om kunnen toveren naar een custom functie.

Veel plezier !

Demo bestand Highlight

 

Tags: ,
Top