FMServer aan-/uitschakelen op een desktop

Dit keer een artikel over het op bepaalde manieren aan en uit schakelen van FileMaker Server en specifiek op een desktop computer (Mac of Windows). Je zou denken dat dit niet veel voeten in de aarde heeft en inderdaad als je er aan bent gewend, dan heeft het in jouw eigen situatie niet veel om het hand, maar als je gaat uitzoeken, dan komt er toch nogal wat om de hoek kijken en dus heb ik daar maar een artikel aan gewijd.

Bestanden lokaal of vanaf de server

Veel van de mensen die deze site bezoeken ontwikkelen databases voor anderen. De bestanden dan lokaal (dus zonder FileMaker Server) gebruiken is dan vaak niet handig, omdat dan de gebruiksomstandigheden anders zijn dan bij de gebruiker(s).

Je hebt echter niet altijd een extra server in je netwerk staan waar je FMS op kan draaien en wellicht is je werkstation niet krachtig genoeg om VmWare of VirtualBox fatsoenlijk te draaien. Dus installeer je FMS op je eigen werkstation, dat is meteen handig als je het ding meeneemt naar huis of naar een klant.

FMServer installeren

Nu kan je FMS niet zomaar op elk werkstation installeren, want het moet wel aan de minimale eisen van FileMaker voldoen. Zo kan FMS 14 niet op 32 bits systeem worden geïnstalleerd en ook niet op Windows Vista. De juiste systeemeisen voor jouw versie van FMS kan je nakijken op: https://support.filemaker.com/s/article/FileMaker-Server-operating-system-requirements-all-versions-1503692927810?language=en_US als jouw systeem aan de eisen voldoet, dan moet het in principe geen probleem zijn om FMS te installeren en te draaien.

Zodra je FMS hebt geïnstalleerd zal iedere keer bij het opstaren van het werkstation FMS als service/deamon worden opgestart. Ik vind dat persoonlijk niet wenselijk, omdat ik mijn werkstation ook nog wel eens voor andere zaken gebruik en soms ben ik bij klanten in een netwerk, waarin ik mijn databases helemaal niet wil samengebruiken.

De fmserver-console om in en uit te schakelen

Het is dan mogelijk om FMS uit te schakelen via de admin-console van FMS. Dus dan start je een webbbrowser, ga je naar http://localhost:16001/admin-console, log je even in en stop je de database …. best veel handelingen en als je even snel moet herstarten, dan zijn na de herstart van de machine de databases weer online.

Een betere methode die al net zoveel handelingen nodig heeft is “Automatically start Database Server” uit te zetten in diezelfde admin-console bij de “General Settings” van FMS. Alleen dan is de deamon/service “FileMaker Server” nog steeds geactiveerd en gebruikt nog steeds processor-capaciteit en geheugen. Bij een herstart van het werkstation komt er echter geen enkele database online, dus dat is dan wel goed afgevangen.

De command-line to the rescue

Je kan FMS ook helemaal uitschakelen zodat het alleen nog maar ruimte in beslag neemt op de harde schijf en daarvoor kan het snelst op de commandline:

Windows: net stop “filemaker server”
Mac OSX: sudo launchctl stop com.filemaker.fms

( weer starten kan door in beide commando’s “stop” te vervangen door “start” )

De bovenstaande commando’s zijn  echter ook niet permanent. Net zoals bij het gebruik van de fms-console op de status-pagina zal de service/deamon na een herstart weer geactiveerd zijn en de databases weer online.

Verschillen tussen MacOS en Windows

Hier gaan de mogelijkheden van Operating Systems (OS) uit elkaar lopen, want op windows heb je een permanente (maar wel terugdraaibare) oplossing die je vanaf de commandline kan gebruiken:

sc config “filemaker server” start= demand

en weer terugdraaien door:

sc config “filemaker server” start= auto

Hetzelfde kan je in de grafische interface bereiken door naar het “services” configuratiepaneel te gaan (dit is mogelijk op ca 5 verschillende manieren, dus die ga ik niet besxchrijven) en daar bij opstarten “manual” of “automatic” in te stellen.

In beide gevallen, of je deze instelling nu in- of uitschakelt, de toestand van FMS verandert er niet door. Draait FMS en zijn er bestanden geshared, dan blijft dat zo en vice versa. Pas tijdens de herstart van de server wordt de zojuist gedane instelling gebruikt om FMS te starten of juist niet.

Mogelijkheden op MacOS

Op Mac OSX heb je die mogelijkheden allebeide niet. Op internet zijn er welliswaar artikelen te vinden waarin staat dat je een service permanent kan uitschakelen, maar als je die informatie dan toepast (op Mac OSX 10.9 of 10.10) dan blijkt dat tijdelijk te zijn:

Met het commando:

sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.filemaker.fms.plist

zorgt dat FMS netjes wordt uitgeschakeld en je kan hem weer online brengen met hetzelfde commando, maar dit keer “load” ipv “unload”.

Een ander commando dat je op internet kan vinden doet precies hetzelfde, maar wacht nergens op, het stopt grofweg de daemon FMS (en beschadigd potentieel je databases):

sudo launchctl remove com.filemaker.fms

Merk hierbij op dat je dit keer niet het pad naar de .plist hoeft op te geven om het commando te laten werken. (alweer zo’n inconsistancy van het MacOS). Een bijkomend probleem is dat er geen inverse mogelijk is en eenmaal uit blijft uit.

In beide gevallen geldt dat na het geven van deze commando’s de commando’s launchctl start/stop com.filemaker.fms niet meer werken, ook niet wanneer je hele pad in het commando gebruikt. Start je de hele Mac opnieuw, dan is FMS weer gewoon online en dus zijn beide commando’s ook niet permanent (dus de remove heeft ook geen inverse nodig 😉 )

Definitief instellen op MacOS

Gelukkig kan het wel op de mac, maar is het gewoon ietsje omslachtiger en heb je gewoon helemaal geen grafische interface beschikbaar om dit te doen. We vallen dus definitief terug op de commandline:

sudo nano /Library/LaunchDaemons/com.filemaker.fms.plist

opent een xml-bestand “com.filemaker.fms.plist” met de volgende inhoud:

com.filemaker.fms.plist

In dat bestand hoeft alleen maar een waarde “true” aan te worden gewijzigd in “false”,

<key>RunAtLoad</key>
<false/>

daarna sla je het bestand op door “ctrl+O” en afsluiten doe je met “ctrl+X”. Na de volgende herstart  van je werkstation start FMS niet meer op. Wil je nu FMS starten dan start je op de commandline:

sudo launchctl start com.filemaker.fms

en je stopt FMS weer met:

sudo launchctl stop com.filemaker.fms

of je zet je Mac uit en dan zal FMS alleen starten met launchctrl etc.

Heb je opmerkingen, ander commentaar of vragen? Stel ze gerust hier of post ze anders op http://www.clarify.net en je krijgt zeker respons

Tags: ,
Top