Dec2bom

Deze functie maakt gebruik van de Custom Functie Dec2bin om een “onzichtbare” index aan te maken tbv het sorteren van een keuzelijst:

Let ( [
num = dec ;
m = If ( len < 54 ; len ; 54 ) ; // Maximaal 54 bits = 18014398509481983
s = “0000000000000000000000000000000000000000000000000000000” ;
x = Mod ( num ; 2 ) ;
y = GetAsText ( If ( num < 2^m ; Right ( s & dec2bin ( num ) + not ( x ) ; m ) ; 2^m – 1 ) )
] ;
Substitute ( Left ( y ; Length ( y ) – 1 ) & x ; [ 0 ; Char ( 8203 ) ] ; [ 1 ; Char ( 65279 ) ] )
)

(bij kopiëren vanuit je browser zullen mintekens (-) en quotes ( “” ) verkeerd worden geplakt, vervang die tekens na het plakken voor de juiste)

In werkelijkheid wordt hiermee een decimaal getal omgezet naar 1-en en 0-en, die op hun beurt weer worden omgezet naar de onzichtbare karakters Char ( 8203 ) en Char ( 65279 ). Wanneer je de string die hiermee wpordt gemaakt vóór een waarde zet, dan kan je op deze string sorteren terwijl je hem niet kan zien. Later volgt nog een artikel aan de Tips-zijde dat gaat over gesorteerde keuzelijsten.


Top